top of page
Home

The engineer troops

 

The engineer troops as their own unit was formed in 1855. When the unit was at its largest during the later
part of the 20th century, it consisted of three regiments: Ing 1, Ing 2 and Ing 3. Today only Ing 2 exists in
Eksjö. The engineer troops' main tasks are to carry out various types of field work, e.g. bridge and
road construction, field fortifications and protection facilities, mining and munitions clearance. IN
Miliseum's "Engineer's Hall" welcomes you with a thematic exhibition of selected parts of the squad
business, both past and present.

Ingenjörtrupperna som eget truppslag bildades år 1855. När truppslaget var som störst under senare delen av 1900-talet, bestod det av tre regementen: Ing 1, Ing 2 och Ing 3. I dag finns endast Ing 2 i Eksjö. Ingenjörtruppernas främsta uppgifter är att genomföra olika slags fältarbeten, t ex bro- och vägbyggnad, fältbefästningar och skyddsanläggningar, mineringar och ammunitionsröjning. I Miliseums ”Ingenjörhall” möts Du av en tematisk utställning över valda delar av truppslagets verksamhet, både förr och nu.

© 2019 Miliseum​

Site manager: Seka Ribic

Last updated: 2024-01-17

Photo: Mattias Bokinge

Website:The media lift

SEK 60

SEK 20

Free

Contact Us

Entry

Adult

Youth 13-18 years

Children up to 12 years

Groups

visiting address

Artillerigatan 14

568 30 Skillingaryd

0370-67 89 50

sven.engkvist@vaggeryd.se

Opening hours

Tue-Fri

Sat

Sun (Christmas)

10-15

10-14

10-14

bottom of page